top of page

Hvad er en spisepsykologicoach?

Måske arbejder du allerede med mennesker som diætist, kostvejleder, personlig træner eller sygeplejerske, men oplever at du mangler kompetencer til at rykke mennesker i mål, når du møder mennesker med et forstyrret forhold til mad.

Måske har du ingen sundhedsfaglig uddannelse, men selv erfaring med at kæmpe med maden, vægten eller et forstyrret forhold til mad, og lyst til at finde vejen ud - og derefter hjælpe andre med at opnå det samme?

Måske er du coach, Vanecoach, psykolog eller psykoterapeut, men mangler viden om psykologien bag forstyrret spisning og spiseforstyrrelser, så du kan forstå dine klienter bedre, og lære at bruge maden som en aktiv medspiller i dit arbejde.

Uddannelsen er den eneste i Danmark, der kombinerer coaching og traumeterapeutiske metoder, med en dyb grundforståelse af det psykologiske aspekt bag forstyrret spisning, spiseforstyrrelser og overdrevet fokus på sundhed. 

Spisepsykologicoachuddannelsens teoretiske fundament bygger på forskellige tilgange indenfor det kognitive, det biologiske traumeterapeutiske, det neurolingvistiske og relationelle felt. Det er sammensat ud fra vores lange erfaring i arbejdet med andre mennesker, og de metoder og tilgange, vi har erfaret, virker bedst.

 

Green Hand-drawn Welcome Google Classroom Header (7).png

Hvad er en spisepsykologicoach?

En Spisepsykologicoach er en certificeret professionel coach, som ved, hvordan man hjælper andre mennesker ud af deres forstyrrede forhold til mad.

 

En Spisepsykologicoach arbejder med de bagvedliggende psykologiske årsager til, at en person har udviklet et problematisk forhold til mad.

Som Spisepsykologicoach kan du arbejde med at bryde menneskers selvdestruktive mønstre og adfærd, som f.eks. overspisning, trøstespisning, restriktiv spisning, træningsafhængighed, negativ kropsopfattelse eller andre former for spiseforstyrrelser. Gennem arbejdet med de bagvedliggende årsager, hjælper du dine klienter med at bearbejde og forløse de psykologiske årsager til, at maden er blevet et problem og et symptom på en indre ubalance.

Hvordan arbejder en spisepsykologicoach

En person, der opsøger en Spisepsykologicoach, bliver mødt i en tryg og tillidsbaseret relation, hvor alt kan rummes. Igennem et coachende samtaleforløb, hjælper Spisepsykologicoachen klienten med at tage hånd om følelser, tanker og overbevisninger relateret til mad, krop og vægt.

En Spisepsykologicoach arbejder enten som selvstændig, i kommuner eller i private virksomheder.

 

Sådan er uddannelsen bygget op

Modul 1

Dig som coach, udvikling af et forstyrret forhold til mad

Her bliver du introduceret til arbejdet med andre mennesker, og vi dykker ned i dine unikke egenskaber og kvaliteter som spisepsykologicoach.

 

Du lærer, hvordan din personlighed og dine personlige erfaringer kan bruges aktivt i dit arbejde med andre mennesker.

Du lærer, hvorfor nogle mennesker udvikler et forstyrret forhold til mad, og hvad der ligger til grund for, at maden bliver et problem.

 

Du får en grundig indføring i værktøjer, der rykker mennesker, og hvordan du gennem simple teknikker, kan arbejde med et andet menneskes tanker og følelser, og skabe store forandringer i menneskers liv.

Modul 2

Selvværd, relationer og tidlig prægning

Her lærer du, hvordan man udvikler sin indre omsorgsgiver og bliver skarp på, hvordan selvkritik og lavt selvværd er en skjult synder til ubalanceret spisning. Du får indgående indblik i betydningen af vores barndomsmønstre, og hvordan vores opvækst og tilknytningsproblematikker præger vores nutidige adfærd. Du lærer, hvordan du kan arbejde med egne og klienters mindreværd og rumme svære følelser.

 

Du bliver undervist i relationsarbejde og grænsesætning og får teknikker til at lære dine klienter, hvordan de bedre kan mærke og lytte til sig selv.

Modul 3

Chok og traumer

Her kommer det til at handle om chok og traumer, og om hvordan uhensigtsmæssige traumatiske begivenheder fra fortiden kan påvirke vores psyke. Spisning kan være en måde at dulme og regulere nervesystemet på og dermed få uønsket tilstande under kontrol midlertidigt. Bliver der ikke taget hånd om traumerne, vil mange dog opleve, at andre tiltag og forsøg på at få et sundt forhold til mad, vil være uden virkning.

 

Du bliver undervist i hjernens tre områder og deres betydning for vores måde at fungere på og overleve i verden. Du får øvelser til at berolige nervesystemet og komme i kontakt med kroppens iboende intelligens til forløsning af følelser, i stedet for at dulme dem med mad eller holde dem væk med kontrolleret adfærd.

 

Hele dette modul handler om at forstå traumers indvirkning på psyken, hvordan du spotter en traumereaktion, hvad der er hensigtsmæssigt at gøre, og hvad der kan re-traumatisere i stedet for at hjælpe din klient. Vi kommer også ind på skam, angst og stress-tilstande, og hvordan disse kan have en sammenhæng med klientens forhold til mad.

Modul 4

Programmering, tanker og skygger

Her handler det om de ubevidste "programmer", der styrer os, og om hvordan hjernens forbindelser fungerer. Du lærer teknikker til at omprogrammere underbevidstheden og blive bedre til at træffe sunde valg fremadrettet, både hvad angår mad, men også andre områder af livet.

 

Vi kommer til at arbejde med skyggesider, accept af alle dele af os selv og vigtigheden af at hjælpe dine klienter med at sætte realistiske mål.

Modul 5

Kost og ernæring

Her vil du lære kost og ernæring, om myter og fakta, og om hvordan du vurderer, hvornår det giver mening at hjælpe mennesker med deres indtag af mad.
 

Du lærer om menneskers basale behov for mad og næring, og hvordan du sammensætter en normal lødig kost. 

Du lærer at forstå, hvad der sker i kroppen, når du indtager forskellige fødevarer, og du lærer, at forstå madens betydning for kroppen, sådan at du bedre kan navigere i andre menneskers fortolkning af mad og sundhed.

Du lærer, hvordan du laver en kostplan og i hvilke situationer, en kostplan kan være et brugbart værktøj i dit arbejde som spisepsykologicoach.

Certificeringsmodul

Certificeringsmodulet foregår på én af to afsatte dage. 

Selve certificeringen er en coaching session, bedømt af undervisere og en censor. 

Du vil blive vurderet ud fra "bestået/ikke bestået".

I vurderingen lægges der særligt vægt på, at du har forstået teknikkerne bag coaching og traumearbejdet anvendt i praksis, den gode relation og din egen bevidsthed om din rolle som coach. 

bottom of page