top of page

Bliv Overspisnings- og selvværdscoach™

Bliv Overspisnings- og selvværdscoach

Første hold med opstart til maj blev udsolgt på 6 dage!

Næste hold starter 4. oktober 2024

Uddannelsen til Overspisnings- og selvværdscoach giver dig værktøjerne til at hjælpe dig selv eller andre til et liv, hvor tanker om mad og vægt ikke længere fylder. Hvor selvværdet sprudler, og livet kan fyldes med livsglæde, overskud og hvor man oplever, at have ressourcerne og modet til at skabe drømmelivet. 

Uddannelsen kombinerer coaching med en grundforståelse af det psykologiske aspekt bag overdrevet fokus på mad og sundhed - herunder vise typer af spiseforstyrrelser.

Uddannelsens teoretiske fundament bygger på forskellige tilgange indenfor bl.a. det kognitive, det neurolingvistiske og relationelle felt. Det er sammensat ud fra vores erfaring i arbejdet med andre mennesker, og de metoder og tilgange, vi har erfaret, virker bedst.

En Overspisnings- og selvværdscoach er en coach med speciale i at arbejde med og rykke mennesker, som har et svært og forstyrret forhold til mad, indre kaos eller spiseforstyrrelser. 
 

Hvad er en Overspisnings- og selvværdscoach

En Overspisnings- og selvværdscoach er en certificeret professionel coach, som ved, hvordan man hjælper andre mennesker ud af deres forstyrrede forhold til mad og opbygger selvværd.

 

En Overspisnings- og selvværdscoach arbejder med de bagvedliggende psykologiske årsager til, at en person har udviklet et problematisk forhold til mad.

Som Overspisnings- og selvværdscoach kan du arbejde med at bryde menneskers selvdestruktive mønstre og adfærd, som f.eks. overspisning, trøstespisning, restriktiv spisning, træningsafhængighed, negativ kropsopfattelse, lavt selvværd eller andre former for forstyrret spisning. Gennem arbejdet med de bagvedliggende årsager, hjælper du dine klienter med at bearbejde og forløse de psykologiske årsager til, at maden er blevet et problem og et symptom på en indre ubalance.

Hvem er du?

Måske arbejder du allerede med mennesker som diætist, kostvejleder, personlig træner eller sygeplejerske, men oplever at du mangler kompetencer til at rykke mennesker i mål, når du møder mennesker med et forstyrret forhold til mad.

Måske har du ingen sundhedsfaglig uddannelse, men selv erfaring med at kæmpe med maden, vægten eller et forstyrret forhold til mad, og lyst til at finde vejen ud - og eventuelt hjælpe andre med at opnå det samme?

Måske er du coach, vanecoach, psykolog eller psykoterapeut, men mangler viden om psykologien bag forstyrret spisning og spiseforstyrrelser, så du kan forstå dine klienter bedre, og lære at bruge maden som en aktiv medspiller i dit arbejde.

Hvordan foregår uddannelsen

Uddannelsen er bygget op over 6 (7*) moduler, hvoraf de 5 (6*) foregår som onlineundervisning. Her får du en grundig indføring i den grundlæggende teori og metoder. Endvidere mødes vi til to dages undervisning og coachtræning ved fysisk fremmøde i København.

Der er indlagt spørgetimer imellem undervisningsgangene, så du får mulighed for at få uddybet dine spørgsmål til og forståelse af teorien. 

For at skabe den optimale indføring i coachingteknikken og gøre jer trygge i mødet med andre mennesker, mødes vi på 2. modul til to fælles dage i København. Her arbejder vi med at udvikle dig som coach gennem øvelse og supervision og hvordan du også kan bruge disse teknikker på dig selv. 
Dagene vil være en blanding af teoretisk viden og praktiske øvelser.

Du lærer coaching som håndværk gennem praktisk erfaring. Derfor skal du, som en del af uddannelsen, indgå i studiegrupper, hvor du skal øve dig i at coache de andre. Der forventes at I min. har 30 timers arbejde i din studiegruppe mellem modulerne. Det svarer til ca. 6 timer/måned. 

Der er mulighed for at præge uddannelsen efter egne ønsker og dykke mere ned i de tematikker, der har størst interesse for netop dig.

Der medfølger en litteraturliste ved tilmelding til uddannelse. Denne er ikke obligatorisk læsestof.
I undervisningsmaterialet på hvert modul bliver du undervist i dét, der er relevant for at blive en god coach og for at tilegne dig den viden, du har brug for, i arbejdet med dig selv og andre.
Litteraturlisten er et supplement, du kan gøre brug af, hvis du ønsker at dykke ned i områder, du finder særligt interessante og som du synes, vil hjælpe dig i din proces.

Derudover er der en fælles opstartsaften (online) og 3 fastlagte spørgetimer (online).


 

Datoer

Studiegrupper og egenterapi

Under uddannelsen bliver du en del af en studiegruppe. Dette gruppearbejde er obligatorisk.

 

Vi danner grupperne, som vil bestå af 3-4 deltagere.

 

Her skal I mødes (online) ca. 6 timer mellem hvert modul. Det forventes, at I øver jeres coachingteknikker, har egenterapi og taler om jeres egen forståelse af materialet, samt deler jeres indsigter og refleksioner. 

Hvor foregår uddannelsen

Uddannelsen foregår primært online. I får mødelink til de fastlagte tidspunkter for fællessceancer.

Modulet 2 foregår ved fysisk fremmøde i København på:
 

NH COLLECTION COPENHAGEN

Strandgade 7,
1401 København K

På livedagene vil der være forplejning inkluderet.

Uddannelsens indhold

Modul 1
 

 

Overspisning og udvikling af selvværd
- tidlig prægning


På dette modul lærer du, hvad det vil sige, at have et forstyrret forhold til mad. Du lærer hvad det er, der former os gennem livet - fra barn til voksen - og hvordan maden har fået en betydning og er blevet en strategi til at dulme det svære i livet.
Du lærer også, hvordan det hænger sammen med selvværdet og hvordan du spotter den adfærd, der holder mennesker i et uønsket negativt mønster.

(Online)

Modul 2
 

 

Coaching og hvordan du rykker andre mennesker

Her bliver du introduceret til arbejdet med andre mennesker, og vi dykker ned i dine unikke egenskaber og kvaliteter som Overspisnings- og selvværdscoach.

 

Du lærer, hvordan din personlighed og dine personlige erfaringer kan bruges aktivt i dit arbejde med andre mennesker.​

 

Du får en grundig indføring i værktøjer, der rykker mennesker, og hvordan du gennem simple teknikker, kan arbejde med et andet menneskes tanker og følelser, og skabe store forandringer i menneskers liv.

(I København)

Modul 3
 

 

Programmering, tanker og skygger
 

Her handler det om de ubevidste "programmer", der styrer os. Du lærer teknikker til at omprogrammere mennesker og blive bedre til at træffe hensigtsmæssige valg, både hvad angår mad, men også andre områder af livet.

 

Vi kommer til at arbejde med skyggesider, accept af alle dele af os selv og vigtigheden af at hjælpe dine klienter med at opdage og turde se på de områder af dem selv, de bevidst som ubevidst ikke bryder sig om. Du lærer også, hvordan du netop i arbejdet med skygger, effektivt kan hjælpe klienten med at se, præcis hvor de har en adfærd, der holder dem i et mønster, der vedligeholder et lavt selvværd og et forstyrret forhold til mad.

(Online)

Modul 4
 

 

Følelser, traumer og regulering

På dette modul lærer du, hvordan du opdager og arbejder med menneskers følelser, traumer, traumerespons og hvordan du kan hjælpe dem med, selv at regulere sig selv og bryde med den traumerespons, der sidder i kroppen og låser for hensigtsmæssig og ønsket adfærd. 

Du lærer hvordan følelser fungerer og hvordan du håndterer dine følelser, både for dig selv, men også i dit arbejde med andres.

(Online)

Modul 5
 

 

Selvværd og identitet

På dette modul lærer du, hvordan du opbygger et sundt selvværd. Vi arbejder både med relationen til os selv, men også vores relation til andre mennesker. Vi kommer omkring grænsesætning og kommunikation, for at skabe sunde relationer, der giver os energi og overskud - men som også højner vores selvværd.(Online)

Modul 6
 

 

Den udvidede værktøjskasse

På dette modul får du tilføjet en række værktøjer, der kan hjælpe dig i dit arbejde som Overspisnings- og selvværdscoach. Vi kigger ind i det hele menneske, og skaber en forståelse af, hvordan vi fungerer som holistiske mennesker, og at det psykiske hænger uløseligt sammen med kroppen. 

(Online)

Pris

Pris for uddannelsen til Overspisnings- og selvværdscoach:
 

kr. 19.500 incl.  undervisningsdage i København med forplejning.

Det er muligt at betale 100% før uddannelsesstart, i 6 rater á kr. 3.600 incl gebyr eller 12 rater á kr. 1.800, incl gebyr.
 

Ved ratebetaling betales 1. rate ved tilmelding, 2. rate ved uddannelsens start og derfra 1 gang om måneden.

Pris for certificering:

Certificering er et tilvalgsmodul og der tillægges derfor en mér pris på 2.500 kr. Certificering er modul nr. 7. Ønsker du derfor ikke at gå til eksamen, vil uddannelsen vare 6 moduler.


 

Bruttolønsordning:

Hvis du er lønmodtager, kan du aftale med din arbejdsgiver, at coachuddannelsen betales som en del af din løn.


Du kan læse mere om ordningen her 

Er du ledig?:

Er du ledig, har du i nogle tilfælde ret til at uddanne dig i max 20 timer om ugen. Det betyder, at du kan deltage på Overspisnings- og selvværdscoachuddannelsen, selvom du er på dagpenge, da ét modul i alt varer 15 timer. Vi anbefaler dog altid, at du ringer til din A-kasse og tager en snak med dem.

Afbud:

Tilmelding til uddannelsen er bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage fx pga sygdom, vil vi naturligvis forsøge at være fleksible og hjælpsomme med, at kunne deltage på et senere hold om muligt. For at gå til eksamen skal du have deltaget i livedagene, gennemgået onlinemodulerne og gennemført min. 75% af gruppearbejdet.

Eksamen

Eksamen er valgfri og er et tilvalg du aktivt skal gøre, hvis du ønsker at blive certificeret Overspisnings- og selvværdscoach.

Selve eksamen er en 45 min. online coachingsession, hvor du demonstrerer, at du har forstået uddannelsens indhold, og er klar til at arbejde med menneskers overspisnings- og selvværdsproblematikker. 

Du vil blive bedømt ud fra "bestået/ikke bestået". Der gives ikke karakterer.

 

Datoer for uddannelsen

Datoer for kommende uddannelse er:
 

Modul 1 (online)

 • 4. oktober 2024

Introaften (online)

 • 7. oktober 2024 kl. 18.30-20.00

 

Modul 2 (fysisk i København)

 • fredag d. 1. november 2024 kl. 10.00-17.00

 • lørdag d. 2. november 2024 kl. 10.00-16.00
   

Spørgetime 1

 • 22. november 2024 kl. 12.00-13.00

Modul 3 (online)

 • 29. november 2024
   

Modul 4 (online)

 • 6. januar 2025
   

Spørgetime 2

 • 17. januar 2025 kl. 12.00-13.00
   

Modul 5 (online)

 • 10. februar 2025
   

Spørgetime 3

 • 21. februar 2025 kl. 12.00-13.00
   

Modul 6 (online)

 • 10. marts 2025
   

Eksamensmodul, valgfri (online)

 • 1-4. april 2025 kl. 10.00-14.00 (45 min pr. deltager)

*med forbehold for ændringer


Afslutning (online)

 • 11. april 2025 kl. 12.00-13.00

Filosofien bag

På uddannelsen til Overspisnings- og selvværdscoach får du konkrete redskaber til at arbejde med de psykologiske problemstillinger omkring mad, vægt og selvværd. Du behøver ikke selv at have haft et svært forhold til mad, for at blive en god coach. Men vi er af den opfattelse, at du kan bruge det som en fordel, hvis du har. Dine (hårdt tjente) erfaringer, med et problematisk forhold til mad, kan blive din styrke som Overspisnings- og selvværdscoach.

bottom of page