top of page

Handelsbetingelser og vilkår 

ALLE PRODUKTER OG YDELSER KØBT VED METTE FUGLSANG LARSEN UDBYDES AF

Mette Fuglsang Larsen
Ernie Wilkinsvej 13

2450 København SV
CVR.Nr. 3881 3269

Telefon: +45 5150 2689

 

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Mette Fuglsang Larsen.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra Mette Fuglsang Larsen, CVR nr. 38813269, Ernie Wilkinsvej 13, 2450 København SV. Mail: mette@mettefuglsanglarsen.dk

 

Fortrolighed:

Mette Fuglsang Larsen behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme mig i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Mette Fuglsang Larsen deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand.

 

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Beløbet refunderes ikke, når forløbet er i gang. Heller ikke i tilfælde af, at du ikke ønsker at gennemføre hele forløbet og dermed stopper undervejs.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Mette Fuglsang Larsen, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

Særligt om gruppeforløb og uddannelser

Der ydes erstatningscoaching i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller hvis du selv bliver livstruende syg.

Der ydes ikke 1:1 erstatningscoaching, hvis du bliver forhindret i at deltage i holdundervisningen eller på gruppekald fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt du tilmelder dig et forløb.

Der tages forbehold for ferier samt feriefridage. Man kompenseres ikke for de aflysninger ferie og feriefridage medfører, med undtagelse af 4 uger hen over sommeren, hvor der holdes ferielukket.

 

Rettigheder:

Mette Fuglsang Larsen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af Mette Fuglsang Larsens ydelser, opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Mette Fuglsang Larsen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr excl. moms. Mette Fuglsang Larsen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen får indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Mette Fuglsang Larsen har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser;

Mette Fuglsang Larsen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Esbjerg.

 

© 2020  Mette Fuglsang Larsen. Alle rettigheder forbeholdes.
Mette Fuglsang Larsen, CVR nr. 38813269, Ernie Wilkinsvej 13, 2450 København SV

bottom of page